Loading...

Mine primære arbeidsoppgaver er knyttet til mitt faglitterære forfatterskap. I tillegg tar jeg formidlingsoppdrag for både det private og det offentlige.

De siste årene har dette resultert i flere korte filmproduksjoner i samarbeid med medieprodusenter Mediaservice i Arendal. Oppdragsgivere har vært Raet nasjonalpark, Agder fylkeskommune, ABUP/Sørlandet sykehus, Visit Sørlandet og TV Agder.

Geologisafari i Raet nasjonalpark

Media Service i Arendal har produsert 8 TV-episoder om Raet nasjonalpark for TV Agder, og i noen av episodene har jeg vært involvert i planlegging og gjennomføring.

I motsetning til de andre norske nasjonalparker har ikke denne et geografisk navn, men har navn etter et geologisk fenomen: Israndavsetningen, endemorene, fra siste istid. Den kalles raet, og strekker seg rundt hele Skandinavia. I Raet nasjonalpark i Agder, i likhet med Jomfruland nasjonalpark i Telemark og Vestfold, ligger raet både over og under vann. Begge disse nasjonalparkene er marine nasjonalparker, og det er nettopp de geologiske forhold som gjør landskapet og naturen spesielt verneverdig her.

Marine naturverdier i Raet nasjonalpark

I denne episoden, og i enkelte av de andre episodene i tv-serien til TV Agder, har jeg bidratt med innhold, planlegging og arbeid bak kamera, og i noen tilfeller også foran kamera. Det er interessant og inspirerende å samarbeide med dyktige filmprodusenter, og Media Service i Arendal har dyktige folk både bak kamera og i redigeringsrommene hvor klipp, lyd og billedregi blir gjort – ofte i samspill med meg der jeg har hatt ansvar for idé, planlegging, manus og til dels også regi.

Portrettintervju – Naturen som viktig ressurs

Samtale mellom forfatter Øivind Berg og programleder Karl Erik Karlsen om barn og unges forhold til naturen som vital ressurs.

Dette intervjuet ble gjort for ABUP og TV Agder for å rette søkelyset på hvor viktig naturen og naturopplevelser er for vår psykiske og fysiske helse.

Se programmet her

Passion for Ocean

Festivalen «Passion for Ocean» er en årlig festival i blant annet Arendal der fokuset er en hyllest til havet gjennom performance, utstillinger, foredrag og opplevelser. Som en såkalt pilot til festivalen ble det laget et TV-innslag om såkalt «plussturisme» og som nasjonalparkambassadør og naturformidlet ble jeg invitert til å presentere en liten bit av Norges største marine nasjonalpark: Raet nasjonalpark.