Loading...
Presseoppslag artikler om rekefiske

Eksempelet over viser featureartikler for Havforskningsinstituttet i helgeutgaven til regionavisa Agderposten.

Eksempelet over viser bokdesign for Bokbyen Forlag.

Eksempelet over viser eksempel på illustrasjon til faktabok for barn om fisking – her illustrasjon til beskrivelse av hvordan man flår en abbor.

Eksempelet over viser et eksempel på min billedkunst. Her et grafisk blad hvor høytrykk (lino) trykkes i dyptrykkpresse for å få relieffmotiv i papiret.