OVERLEVER KYSTTORSKEN?

Artikkel skrevet på oppdrag for UiA og CCR og publisert i Agderposten handler om situasjonen for kysttorsken i Skagerrak og det arbeidet MarGen – en internasjonal forskningsklynge rundt Skagerrak – gjør for å kartlegge marine bestander i Skagerrak, Kattegat og Østersjøområdene i Skandinavia. Prosjektet er finansiert med Interreg-midler fra EU.

Les artikkelen her

GPS-SPORET FISK

Artikkel skrevet for UiA og CCR og publisert i Agderposten handler om forskningsprosjekt på adferden til sjøørret i fjordene og i gytebekker på Sørlandet i regi av MarGen – en internasjonal forskningsklynge med base ved Universitetet i Agder og Havforskningsinstituttets forskningsstasjon Flødevigen.

Les artikkelen her.

HAR FISK PERSONLIGHET?

Artikkel skrevet for UiA og CCR og publisert i Agderposten handler om forskere som undersøker sjøørretens fiskens adferd for å se om fiskens «personlighet» innvirker på gytesuksess. Forskningsprosjektet i regi av MarGen – en internasjonal forskningsklynge rundt Skagerrak og Kattegat som samarbeider om forskning på hvordan fisk og skalldyr tilpasser seg endringer i klimaet.

Les artikkelen her