Øivind Berg bok om hummer

Øivind Berg m.fl.: Hummer – et biologisk og kulturhistorisk portrett

HUMMER – et biologisk- og kulturhistorisk portrett

«HUMMER» er en bok om hummer og hummerfiske og inneholder «alt» du trenger å vite om hummer og hummerfiske. Ja, tilberedning og smakfulle oppskrifter hører selvsagt også med i et satandardverk om hummer.

En bok om hummer og hummerfiske som gir en kulturhistorisk beskrivelse av hummerfiskets utvikling og dets samfunnsmessige betydning har vært savnet.

HUMMER – et biologisk og kulturhistorisk portrett. er den eneste boka som presenterer både hummerens biologi og kulturhistorie, og en slik bok har lenge vært savnet av fiskere, fritidsfiskere og , ikke minst, matelskere. Jakten på havets kardinal – hummeren – har, kanskje mer enn noe annet fiske, karakter av folkekultur langs Skagerrakkysten og Vestlandet. Som eneste bok om hummer og hummerfiske har forfattertrioen Øivind Berg, Jo van der Eynden og Jan Atle Knutsen tegnet et kulturhistorisk bilde av hummerfisket og et biologisk portrett av «Havets kardinal».

HUMMER – et biologisk og kulturhistorisk portrett
 inneholder en beskrivelse av hummerfiskets utvikling og dets samfunnsmessige betydning. Samtidig er boka en populærvitenskapelig beskrivelse av hummerens biologi og adferd. I en slik bok er det heller ikke mulig å unngå å si mye om hummerens status som kulinarisk attraksjon.

KJØP: HUMMER – et biologisk og kulturhistorisk portrett

HUMMER_hummerfiske_baat

Foto: Øystein Paulsen

HUMMER_hummerportrett_bokutgivelse