Innlegg_NATURKALENDEREN_lang

Nytt nettsted:

Naturkalenderen er en nettressurs som beskriver hva som skjer i naturen året rundt – årstid for årstid.

Her kan du finne ut hvilke blomster som kommer først om våren, når trekkfuglene kommer, når hoggormen føder unger og når de første frostnettene vanligvis kommer om høsten der du bor.

Hva skjer i naturen om våren der du bor? Ja, det kan du faktisk finne ut selv ved å observere når bjørka får sine første blader, når hestehov og blåveis blomster, når de første insektene viser seg. Slike observasjoner kalles fenologiske observasjoner, og hvis du vil prøve deg som fenolog, kan du lære mer om dette på nettsiden naturaktiv.no

Innlegg_NATURKALENDER