Hummerbanner_nyttHUMMER
– et biologisk og kulturhistorisk portrett

 

Jakten på havets kardinal – HUMMER – har, kanskje mer enn noe annet fiske, karakter av folkekultur langs Skagerrakkysten og på Vestlandet.  Boka «HUMMER» inneholder «alt» du trenger å vite om hummer og hummerfiske.

«HUMMER» er den eneste boka som presenterer både hummerens biologi og kulturhistorie. Med dette hummerportrettet ønsker jeg, sammen med mine medforfattere, Jo van der Eynden og Jan Atle Knutsen, å gi oppdatert biologisk kunnskap om det store krepsdyret HUMMER. Samtidig tegner vi en kulturhistorisk beskrivelse av hummerfiskets utvikling og dets samfunnsmessige betydning.

I tillegg presenterer vi de nyeste forskningsresultatene og aktuelle problemstillinger knyttet til en bærekraftig forvaltning av den norske hummerbestanden.

I tillegg til å være medforfatter har jeg hatt ansvaret for det redaksjonelle arbeidet med tekstbearbeiding, billedregi, samt formgivning av bokens design og layout.

Øystein Paulsen er hovedfotograf og portretterer hummeren slik de færreste har sett den.

Bokbyen Forlag har gitt ut boka.