LAKS og laksefiske på SØRLANDET

Endelig kan vi presentere resultatet av tre års arbeid: «LAKS og laksefiske på SØRLANDET». Vi håper utgivelsen vil føre til at flere oppdager at Sørlandet er en attraktiv laksefiskedestinasjon. Noen av sørlandselvene er i dag blant landets beste lakseelver.

Sørlandselvene er legendariske, men med den industrielle revolusjon kom sur nedbør og vannkjemien i vassdragene i Sør-Norge endret seg. Fisken døde, og de historisk gode lakseelvene rant uten laks i mange år.

Kalking for livet
Det nytter å snu en negativ utvikling. Fullkalking av elvene på Sørlandet har bidratt til at laksen igjen gikk opp elvene for å gyte. I dag er miljøtilstanden god. Man har kontroll på de største truslene: Sur nedbør, vassdragsregulering og oppdrettsanlegg. Resultatet er at laksen søker til elvene for å gyte, og den lykkes med å bringe fram nye generasjoner laks. Gytebestandsmålene er gode, og det er mye som tyder på at Sørlandet nå er laksens trygge havn.

Populære elver
Maldalselva er blant Norges Topp-10-elver, og flere elver følger etter og kan vise til flotte fangster – og tildels også stor laks. Men fortsatt er det smålaks og mellomlaks som dominerer. For de fleste laksefiskere er det naturopplevelsen som er viktig, og selv en laks på 4–5 kilo gir fiskeren god kamp. For ikke å snakke om fisk på +10 kilo. Dem har det faktisk vært mange av de siste årene. Audna, Lygna, Otra og Nidelva har statistikk som viser dette.

Fiskeguide til Sørlandet
Boka presenterer 10 gode elver gjennom beskrivende tekster, kart og gode bilder. Med boka som verktøy kan man planlegge turer som kan bli minner for livet. Sportsfiskere som har oppdaget sørlandselvene og funnet sine favorittstrekk, kommer igjen år etter år. Hvert år kommer det entusiaster fra Danmark, og de vender sjelden tilbake med uforrettet sak. Nå har også nordmenn utenfor Agderfylkets grenser oppdaget at Sørlandet er et godt alternativ til Vestlandet og Trøndelag når det kommer til laksefiske.

Regulantene viser ansvar
Energiselskapene har fått økt fokus på å legge forholdene til rette for laksens oppgang – og også for forholdene for gyting og oppvekst i de regulerte vassdragene. Fysiske tiltak letter oppgangen, bedrer gyteforholdene, bedrer oppvekstområdene og bidrar til at smolten (lakseungdommene) klarer å finne veien trygt forbi turbinene og videre ut i havet.

Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen

Les mer og blad i boka på nettsidene til Cappelen Damm