Geologisafari i Raet nasjonalpark

I motsetning til de andre norske nasjonalparker har ikke denne et geografisk navn, men har navn etter et geologisk fenomen: Israndavsetningen, endemorene, fra siste istid. Den kalles raet, og strekker seg rundt hele Skandinavia. I Raet nasjonalpark i Agder, i likhet med Jomfruland nasjonalpark i Telemark og Vestfold, ligger raet både over og under vann. Begge disse nasjonalparkene er marine nasjonalparker, og det er nettopp de geologiske forhold som gjør landskapet og naturen spesielt verneverdig her. Media Service i Arendal har produsert 8 TV-episoder om Raet nasjonalpark for TV Agder, og i noen av episodene har jeg vært involvert i planlegging og gjennomføring i tett samarbeid med nasjonalparkforvalteren Jenny Marie Gulbrandsen og produksjonsselskapet.

I episode 2: «Arven etter istiden» tar geolog Lars Kullerud meg med på en vandring langs strendene ytterst på Tromøy i Arendal kommune. Spornes er en av innfallsportene til Raet nasjonalpark og nærmeste nabo til Agders mest populære friluftsområde: Hove. Her viser Lars Kullerud meg at det er mange ulike bergarter representert blant rullesteinene på strendene, og at det er isen som har fraktet dem hit før naturens kvern med bølgenes kraft bearbeidet og slipte dem til runde, glatte former. Dette skjedde for ca. 11 000 år siden, men den geologiske historien strekker seg mange millioner år tilbake i tid. Fascinerende.

Har du lyst til å se episoden, kan du gjøre det her:

ARVEN FRA ISTIDEN