Sjøkreps snart like ettertraktet som hummer

Hummerfisket er kort, og sammenlignet med fisket etter sjøkreps, gir fisket begrenset uttelling. Forbrukerne har fått øynene opp for sjøkreps som delikatesse, selv om kiloprisen nærmer seg hummerpriser.

Langs Skagerrakkysten er det relativt få yrkesfiskere som fisker sjøkreps med teiner – de fleste får sjøkreps med krepsetrål eller som bifangst i reketrålen. Teinefiske gir et betydelig mindre utbytte for fiskeren enn bruk av trål – spesielt langs den norske Skagerrakkysten. Derfor tilhører de fleste teinene langs sørlandskysten entusiastiske fritidsfiskere.

Spennende foto og tekstoppdrag

Jeg har vært engasjert som informasjonsmedarbeider i prosjektet «Bærekraftig sjøkrepsfiske i Skagerrak og Kattegat. I den forbindelse har jeg publisert avisartikler, nettartikler og bilder med informasjon om forskningsprosjektet. Målet er å gjøre så mange som mulig oppmerksomme på denne verdifulle marine ressursen – som finnes rett utenfor stuedøra for oss som bor ved kysten av Skagerrak.

Skandinavisk samarbeid

Prosjektet ”Bærekraftig sjøkrepsfiske i Skagerrak og Kattegat”, et samarbeid mellom fiskere, forskere og forvaltere i Norge, Sverige og Danmark, er i ferd med å avsluttes. Siden sjøkrepsfisket er av spesielt stor økonomisk betydning for Skagerrakfiskerne, har spørsmål om hvilke tiltak som er best for å gjøre sjøkrepsfisket bærekraftig vært sentrale.

Verdifull ressurs

Sjøkreps er en av de mest verdifulle skalldyrartene i Nordøst-Atlanteren, og i Nordsjøen utgjør arten det tredje mest verdifulle fisket. I Skagerrak og Kattegat er sjøkrepsfisket også betydelig, og for Danmark er sjøkrepsfisket et av de økonomisk viktigste fiskeriene. Norske yrkesfiskere er også bevisst denne verdifulle ressursen, for stor sjøkreps er ettertraktet og har i dag en kilopris som kun slås av prisen på hummer.

teinefiske_sjøkreps

Trekking av sjøkresteiner. Foto: Øivind Berg