SJØØRRET
– vant Sørlandets litteraturpris 2015

SJØØRRET vant Sørlandets Litteraturpris 2015 i klassen sakprosa, og prisen ble delt ut i Kristiansand Kunsthall torsdag 23. april i forbindelse med Verdens Bokdag. 

SJØØRRET er en bredt anlagt fagbok om SJØØRRET som fiskeart og som bytte for entusiastiske sportsfiskere. I motsetning til annen fiskelitteratur, konsentrerer vi oss i denne boka om fiskens biologi, levesett og hvilken plass fisken har hatt sett i kulturhistorisk perspektiv. I tillegg vil boka være nyttig for alle sportsfiskere som lurer på hva de skal bruke for å friste sjøørreten til å ta agnet – det være seg sluk eller flue. I tillegg presenteres hva som er karakteristisk for de stedene sjøørreten trives.

I sportsfiskedelen er det derfor en kartavdeling med stedsangivelse av gode fiskeplasser i alle kystkommunene på Sørlandet – fra Risør i øst til Flekkefjord i vest. Her har vi støttet oss til rapporter fra de ivrigste sportsfiskerne på Sørlandet, som også deler av sine erfaringer som vi formidler videre som praktiske tips til nybegynnere såvel som mer erfarne sjøørretfiskere.

Boka er et resultat av et tettvevd samarbeid mellom Øivind Berg, Jo van der Eynden og Jan Atle Knutsen – og ikke minst – Tommy Egra, som er for spesialist å regne innen det moderne sjøørretfisket. Øystein Paulsen har fotografert og laget kart.
Øivind Berg har i tillegg til å skrive hatt hovedansvaret for det redaksjonelle arbeidet og stått for bokas design og layout. Bokbyen Forlag har gitt ut boka. Du kan kjøpe den her.