Utgivelse_innlegg_BAAL_lang


BÅLET – fra gnist til ild viser hvor viktig bålet er – både som peisild inne og som varmekilde og sosialt samlingspunkt ute på tur. Dette er den første boka om bål i Norge som viser hvilken betydning bålet har hatt for samfunnsutvikling og som kulturbærer i Skandinavia. Men først og fremst er dette en hyllest til turbålet.

Boka tar for seg bålets historie fra de første menneskenes bruk av ild til dagens bruk av levende ild ute og inne. Boka har også en praktisk veileder i kunsten å lage bål fra gnist til ild.

Boka får du kjøpt HER

BÅLET – fra gnist til ild gir en samlet oversikt over hvordan en av tidenes viktigste oppdagelser endret menneskenes liv og utvikling – historisk, sosialt og kulturelt. Evnen til å kontrollere ilden og bruke bål i ulike typer ildsteder, har hatt stor betydning i utviklingen av folk og samfunn. Boka trekker derfor linjene fra fortidsmennesket Homo erectus, det oppreiste mennesket, via Steinalder og Jernalder i Skandinavia fram til vår tid.
Bålet har alltid vært viktig som varmekilde, kokeplass og sosialt samlingspunkt. I Norge er det tette bånd mellom aktivt friluftsliv og bålbrenning. Ja, for mange er det kanskje det viktigste elementet fordi det kombinerer nettopp det praktiske med det sosiale. Bålet skaper hygge og gir både varme og kokemuligheter. En vis mann har en gang sagt at det sjelden oppstår krangel og uvennskap i varmen og skinnet fra et bål – tvert i mot.

Foto:Marius Nergård Pettersen

Foto:Marius Nergård Pettersen

BÅLET – fra gnist til ild gir praktisk kunnskap om opptenning, ulike båltyper og deres funksjoner, om treslagenes egenskaper som brensel, og hvordan tilberede mat på bålet. Kort sagt gir boka leseren tilstrekkelig kunnskap til å kunne gjøre opp ild og fyre bål under nær sagt alle værforhold. At boka i tillegg gir gode tips til hvordan friluftskokken kan bidra til å gjøre bål- og turopplevelsene til noe som bokstavelig talt gir mersmak – er for bonus å regne.

BÅLET – fra gnist til ild utgis av CappelenDamm, og kan blant annet kjøpes her.

Agderpostens omtale av BÅLET – fra gnist til ild:

AGDERPOSTEN_omtale_BAALET_lavoppl

BAALET_oppslag_innledning

BAALET_Oppslag_forord

Bålet og menneskenes forhold til ild er helt sentralt i samfunnsutviklingen og kanskje det mest essensielle når det gjelder overlevelse og sosialt samkvem i hus, hytte og i friluftssammenhenger i skog og mark og i fjellet. Engelskmennene kaller vår form for bålbrenning på tur for "The Scandinavian Art of Firemaking"

Bålet og menneskenes forhold til ild er helt sentralt i samfunnsutviklingen og kanskje det mest essensielle når det gjelder overlevelse og sosialt samkvem i hus, hytte og i friluftssammenhenger i skog og mark og i fjellet. Engelskmennene kaller vår form for bålbrenning på tur for «The Scandinavian Art of Firemaking»