SJØØRRET
– et biologisk og kulturhistorisk portrett

 

SJØØRRET er en bok for alle fiskeinteresserte. Her presenterer vi oppdatert kunnskap om sjøørretens biologi, levesett og spisevaner. 

Boka er nyttig for alle sportsfiskere som lurer på hva de skal bruke for å friste sjøørreten til å ta agnet – det være seg sluk eller flue. I tillegg presenteres interessant historisk stoff knyttet til sjøørret og sjøørretfiske langs Skagerrakkysten.

Boka får du kjøpt HER

I sportsfiskedelen er det en mengde tips til nybegynnere såvel som mer erfarne sjøørretfiskere – og ikke minst – en kartavdeling med stedsangivelse av gode fiskeplasser i alle kystkommunene på Sørlandet – fra Risør i øst til Flekkefjord i vest. Her har vi støttet oss til rapporter fra de ivrigste sportsfiskerne på Sørlandet.

Boka er et resultat av samarbeidet mitt med Tommy Egra, Jo van der Eynden og Jan Atle Knutsen. Øystein Paulsen har fotografert og laget kart.
Jeg har stått for det redaksjonelle arbeidet, samt skrevet egne kapitler, bearbeidet tekstgrunnlag og stått for bokas design og layout. Bokbyen Forlag har gitt ut boka.