Fylkesordfører Gro Bråten overrakte Aust-Agder fylkeskommunes kulturpris 2017 til forfatter Øivind Berg under en middag for fylkestinget i Aust-Agder på Arendal gamle rådhus 12. desember 2017. Foto: Liv Ekeberg

Fylkesordfører Gro Bråten overrakte Aust-Agder fylkeskommunes kulturpris 2017 til forfatter Øivind Berg under en middag for fylkestinget i Aust-Agder på Arendal gamle rådhus 12. desember 2017. Foto: Liv Ekeberg

Til min store overraskelse og glede ble jeg tildelt Aust-Agder fylkeskommunes kulturpris for 2017 under en høytidelig og hyggelig festmiddag i Arendal gamle rådhus i anledning Fylkestingets årsavslutning 12. desember 2017.

Fra venstre: Fylkesordfører Gro Bråten, Kristine Norberg (kulturstipend), Øivind Berg (kulturprisen) og Lars Andreas Haug (kulturstipend) på Arendal gamle rådhus 12. desember 2017. Foto: Aust-Agder fylkeskommune

Fra venstre: Fylkesordfører Gro Bråten, Kristine Norberg (kulturstipend), Øivind Berg (kulturprisen) og Lars Andreas Haug (kulturstipend) på Arendal gamle rådhus 12. desember 2017. Foto: Aust-Agder fylkeskommune

Begrunnelsen for tildelingen var blant annet: Øivind Berg har fått stor regional og nasjonal oppmerksomhet som forfatter. Han formidler natur- og friluftsglede på en engasjerende måte gjennom sine fagbøker og trekker ofte frem ressursene på Sørlandet gjennom sin litteratur. Han samarbeider med mange i forbindelse med sitt forfatterskap og presenterer Sørlandet på en god måte både for regionen og nasjonalt.
Om kulturprisen:
•Aust-Agder fylkeskommunes kulturpris har vært utdelt siden 1971.
•Ifølge statuttene kan prisen gis til enkeltpersoner eller organisasjoner som har særlig tilknytning til kulturlivet i fylket.
•Formålet med prisen er å gi honnør for særlig fortjenstfull innsats innenfor rammen av det utvidede kulturbegrep. Det skal tilstrebes en god fordeling mellom de forskjellige kunst- og kulturuttrykkene.
•Prisen er en skulptur – «Solen IV» utformet av Arne Vinje Gunnerud.