SKAGERRAK En natur- og kulturhistorisk reise av Øivind Berg, Jo van der Eynden, Atle Knutsen og Øystein Paulsen.

SKAGERRAK En natur- og kulturhistorisk reise av Øivind Berg, Jo van der Eynden, Atle Knutsen og Øystein Paulsen.

SKAGERRAK
 en natur- og kulturhistorisk reise

Med utgivelsen «Skagerrak en natur- og kulturhistorisk reise» har vårt forfatterkollektiv nå gitt ut fire bøker om det marine livet i Skagerrak – og boka føyer seg naturlig inn i rekken sakprosabøker som Øivind Berg, Jo van der Eynden og Jan Atle Knutsen har forfattet med fantastiske foto levert av vår gode venn Øystein Paulsen.

«SKAGERRAK en natur- og kulturhistorisk reise» tar leseren med på en seilas over Skagerrak for å synliggjøre hva dette mangfoldige havet har betydd, og fortsatt betyr, for alle som bor langs kystene som omrammer Skagerrak – i Norge, Sverige og Danmark. For Skagerrak er faktisk vårt felles skandinaviske hav, og til alle tider har dette havet både skilt og bundet nordmenn, dansker og svensker sammen. Det handler om transportveier, næringsveier, fiskeriene og felles kulturpåvirkning fra det øvrige Europa.

SKAGERRAK avgrenses av linjen mellom fyrene Lindesnes og Hanstholm i vest og mellom fyrene Skagen og Pater Noster i øst.

 

Lindesnes fyr på Sydspissen av Norge mot Skagerrak. Foto: Øystein Paulsen

Boka inneholder historisk og kulturhistorisk fagstoff samt fiskerihistorisk stoff og ny viten om det marine livet i havet.

 

Under overflaten er Skagerrak et mangfoldig hav. Artene er mange, men det er ikke store mengder av hver art. Derfor er størrelsen av det kommersielle fisket mindre i Skagerrak enn det er i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Foto: Tobias Dahlin

 

Rekefisket er en viktig fiskerinæring i Skagerrak, og rekefisker Atle Nilsen i Arendal bruker både sin erfaring og moderne tekniske hjelpemidler for å finne rekeforekomstene langs kysten av Sørlandet. Foto: Øivind Berg

 

Fiskeegg fra rødspette og torsk (øverst til høyre) fotografert i mikroskop ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon Flødevigen i Arendal. Foto: Jan Henrik Simonsen/HI

Boka «Skagerrak» viser også hvor viktig havet er for naturmangfoldet under den blå flaten. Havet inneholder mange arter, om enn ikke så mange av hvert slag som i de største havområdene i verden, men likevel bemerkelsesverdig artsrikt. I denne boka får leseren en god oversikt over både store og små organismer i vann – fra det som rører seg i en dråpe saltvann – til de utrolige skapningene som lever på de store havdypene og de viktige plantene som omtales som «den blå skogen» – havets regnskoger.
Fotograf Øystein Paulsen, med flere, har bidratt sterkt til at dette er en meget visuell sakprosabok, som vi tror vil glede alle som har et forhold til og interesse for havet – enten som sjøfarende eller fordi man er interessert i historie, kultur og livet i havet. En fin gavebok!

Innbundet, ca. 312 sider, gjennomillustrert med foto. Kr 349,-

Bokbyen Forlag 2017